Vårt kvalitetsarbete

Målsättningen i vårt kvalitetsarbete är att minimera och sträva efter noll procents felmarginal i de varor och tjänster bolaget levererar samt nöjda kunder.

Kunden står i centrum i bolagets kvalitetsarbete och bolagets verksamhet och kvalitetskontroll ska verka för att kunderna alltid får rätt produkt, i överenskommen kvalitet, i beställd kvantitet, till rätt leveransställe på utsatt tid.

Kvalitetssäkringsarbetet är en kontinuerlig process som omfattar hela verksamheten från produktutveckling, inköp av råvaror, tillverkning och förpackning till färdiga produkter och som möjliggör full spårbarhet. Syftet är att effektivisera produktionen, minimera kassationen, hitta eventuella fel och brister och åtgärda dessa snabbt och effektivt.